خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸ English
پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مراکز استان ها تا ۵ روز آینده (درجه سلسیوس)
  تاریخ صدور پیش بینی: چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸      [روز قبل]
شهر چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبهیکشنبه
اراک
اردبیل
ارومیه
اصفهان
اهواز
ایلام
بجنورد
بندر عباس
بوشهر
بیرجند
تبریز
تهران
خرم آباد
رشت
زاهدان
زنجان
ساری
سمنان
سنندج
شهر کرد
شیراز
قزوین
قم
گرگان
مشهد
همدان
کرج
کرمان
کرمانشاه
یاسوج
یزد