خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
- تهیه اطلس باد ایران با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا

- توسعه سامانه پیش­ بینی عددی وضع هوا از طریق پس­ پردازش آماری برونداد مدل WRF تا پنج روز برای کمیت­های هواشناسی سطح زمین

- کاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل در حوضه های آبریز استان خوزستان

- مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران

- پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ English
نقشه‌های پیش بینی بارش تجمعی ۱۲ساعته روی ایران (زمان‌ها به وقت گرینویچ)
  تاریخ صدور پیش بینی: چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸      [روز قبل]
سه‌شنبه
۱۲-۲۴
چهارشنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
پنجشنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
جمعه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
شنبه
۰-۱۲ ۱۲-۲۴
یکشنبه
۰-۱۲